Tihany Község Önkormányzat

8237 Tihany, Kossuth u.12.
Tel.: 87/538-030
Fax: 87/448-700
onkormanyzat@tihany.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 13.30 
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

 

Tisztségviselők

Tósoki Imre polgármester
+36/87/538-030
polgarmester@tihany.hu

 

Varró János alpolgármester
alpolgarmester@tihany.hu

 

Dr. Percze Tünde jegyző
+36/87/538-030, +30/561-5455
jegyzo@tihany.hu

Ügyintézők

TIHANY KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TIHANYI SZÉKHELYÉNEK ÜGYINTÉZŐI, ELÉRHETŐSÉGEIK

NÉV  BEOSZTÁS  TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
ELLÁTOTT ÜGYCSOPORTOK 
Tósoki Imre polgármester  87/538-030/11-es mellék polgarmester@tihany.hu
Önkormányzat vezetése, képviselete
Dr. Percze Tünde jegyző  87/538-030/11-es mellék jegyzo@tihany.hu
Önkormányzati hivatal vezetése, képviselete
Harmath Hajnalka  aljegyző  87/538-030/24-es mellék aljegyzo@tihany.hu
jegyző helyettesítése, kirendeltségek irányítása
Bagdi Kata titkársági ügyintéző 87/538-030/11-es mellék sute.kata@tihany.hu
titkársági feladatok, testületi, bizottsági munka adminisztrációja

Barabás Lászlóné

 

  adóügyi ügyintéző 87/538-030/15-ös mellék barabasne@tihany.hu
helyi adók, gépjármű adó, üzletműködés, szálláshely nyilvántartás, telepengedélyezés, adó- értékbizonyítvány
Kövesné Dr. Cseke Mariann hatósági ügyintéző 87/538-030/19-es mellék dr.cseke.mariann@tihany.hu 
birtokvédelem, zajvédelem, környezet- természetvédelem, vadkár, termőföld kifüggesztés, közterület-használat
Nagy Brigitta munkaügyi ügyintéző 87/538-030/14-es mellék nagy.brigitta@tihany.hu
munkaügy-személyzeti ügy
Varró Ferencné

szociális ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/17-es mellék varro.ferencne@tihany.hu
szociális ügyek, gyámügyek, hagyaték, lakcím, anyakönyvi ügyek
Szentpéteri Ágnes

igazgatási ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/19-es mellék szentpeteri.agi@tihany.hu
iktatás, ügyiratkezelés, anyakönyvi ügyek
Szabó Kálmán beruházási ügyintéző +36 30/749-7192 beruhazas@tihany.hu
kútfúrás, beruházások, pályázatok, tulajdonosi, hozzájár.
Németh Kornél   műszaki ügyintéző + 36 30/412-1442 nemeth.kornel@tihany.hu
behajtási engedélyek, beruházási, műszaki ügyek
Ulrichné Németh Ilona pénzügyi ügyintéző I. 87/538-030/22-es mellék ulrichne.tihany@tihany.hu
pénztár, önkormányzati pénzügyek
Varga Zsoltné pénzügyi ügyintéző II. 87/538-030/14-es mellék varga.zsoltne@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek

Vörös Alexandra

pénzügyi ügyintéző III. 87/538-030/14-es mellék voros.alexandra@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek
Haász Tímea   pénzügyi vezető 87/538-030/14-es mellék haasz.timea@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek irányítása, pénzügyi ellenjegyzés
Torma Krisztián közterület-felügyelő 87-538-030/21-as mellék kozterulet@tihany.hu
közterületek rendje, ellenőrzése
 
Lehoczky Zsuzsanna Főépítész +36 70/619-7248 foepitesz@tihany.hu
településfejlesztés, - rendezés, településképi véleményezési eljárás
Keller Zsuzsanna Congeria KFT. alkalmazottja 87/538-030/18-as mellék parkolas@tihany.hu
parkolási bérletek ügyintézése
Zsebe Szabolcs Informatikus 87/538-030/11-es mellék zsebe.szabolcs@tihany.hu
informatika

 

 

 

 

Házasságkötő terem

 

Házasságkötő teremHázasságkötő teremHázasságkötő teremHázasságkötő teremHázasságkötő teremHázasságkötő terem

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

 A Balatonfüredi Körzeti Földhivatal közleménye alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény értelmében 2000. január 01-től kezdődően a termőföld (szántó, rét, kert, gyümölcsös és legelő művelési ágba tartozó terület) használatát a föld használója, a használat megkezdésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az illetékes körzeti földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából.

 

A törvény szerint a bejelentést elmulasztó földhasználót a hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a mulasztással érintett terület ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona (Ak) értékének ezerszerese, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

 

A bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdéseivel a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalhoz fordulhat, tel.: 87/581-190, e-mail cím: balatonfured@takarnet.hu, valamint ügyfélfogadási időben a Körzeti Földhivatal ügyfélszolgálatához.

 

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.

 

A felhívás teljes szövege itt letölthető >>


Hirdetmény a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról


 

Bizottságok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Bővebben...

 

Testvérvárosok

DEIDESHEIM - NÉMETORSZÁG

ST. FLORENT LE VIEIL - FRANCIAORSZÁG

SZÉKELYUDVARHELY - ROMÁNIA

SZÁNTÓD - MAGYARORSZÁG

 

 

Bizottságok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök: Vámos Mária

Tagok: Bartus Sándor, Juhász Gábor, Kiss Dávid, dr. Tóth Judit

 

Szociális Bizottság

Elnök: Juhász Gábor

Tagok: Bartus Sándor, Kiss Dávid, dr. Juhász Ágnes Veronika (külsős), Pradaricsné Kántás Mária (külsős)